(© Pixabay)

Prowadzisz działalność gospodarczą? Zmień dane w CEIDG, inaczej usuną firmę z ewidencji! 19 maja upływa termin uzupełnienia danych przedsiębiorcy w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Chodzi o numer PESEL. Zaniedbanie tego obowiązku będzie skutkować wykreśleniem przedsiębiorcy z CEIDG, co uniemożliwi wykonywanie działalności gospodarczej.

Zgłoszenie numeru PESEL do CEIDG


Obowiązek uzupełnienia danych o numer PESEL oraz konsekwencje jego niedopełnienia wynikają z art. 61 nadal obowiązującej ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej i innych ustaw (DZ.U. 2015 poz.1893) - przypomina adw. Aneta Sołtysiak – Radzik zielonogórskiej Kancelaria Adwokacka

Dotyczy to przede wszystkim przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą lub działalność w formie spółki cywilnej, którzy rejestrowali się w CEIDG przed 1 lipca 2011 r. i później nie dokonywali w tym rejestrze żadnych zmian.Informacja o tym, czy dane dotyczące działalności gospodarczej zostały uzupełnione o numer PESEL nie są widoczne w ogólnodostępnym, jawnym rejestrze CEIDG.

Gdzie zaktualizować dane firmy w CEIDG?


Należy je zweryfikować we właściwym miejscowo urzędzie prowadzącym rejestr:
  • osobiście,
  • telefonicznie
  • za pomocą platformy EPUAP poprzez subkonto CEIDG i, w razie potrzeby, uzupełnić.


Przedsiębiorcy, którzy nie uzupełnią danych, nie będą mogli dalej wykonywać działalności gospodarczej. Zostaną wykreśleni z rejestru.

CEIDG wykreśli działalność gospodarczą, jeśli dane nie zostaną uzupełnione do 19 maja


Informacja o wykreśleniu przedsiębiorcy z rejestru będzie przesyłana do Centralnego Rejestru Podmiotów – Krajowej Ewidencji Podatników, Głównego Urzędu Statystycznego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz do organów, o których mowa w art. 37 ust. 5 ustawy zmienianej w art. 1.

Więcej znajdziesz na stronie: prod.ceidg.gov.pl


Z regionu

Komentarze (0)

Podane dane osobowe będą przetwarzane przez Polska Press Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Podanie danych jest dobrowolne. Pozostałe informacje na temat celu i zakresu przetwarzania danych osobowych oraz Twoich praw znajdziesz w regulaminie. Dodając komentarz akceptujesz regulamin.

Zaloguj się / Zarejestruj się!

Brak komentarzy. Możesz być pierwszy!